Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği ( No: 2015/17 ) Yayımlandı.

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 12 Mayıs 2015 Salı

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/17)" yayımlandı.