Verbis'e Kayıt Süreleri Hakkında

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 6 Ocak 2020 Pazartesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 2019/387 sayılı Kurul kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda VERBİS'e son kayıt süreleri sizlerden gelen talepler üzerine TOBB tarafından yapılan etkin girişimler sonucu aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.
Veri Sorumluları

Başlama

Tarihi

Son Tarih

UZATILAN TARİH

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

31.12.2019

30.06.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları

01.10.2018

31.12.2019

30.06.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

01.01.2019

31.03.2020

30.09.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

30.06.2020

31.12.2020

Bilgilerinize sunarız.