VERBİS'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 17 Eylül 2019 Salı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.09.2019 tarih ve 34221550-640-9171 sayılı yazı.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdindeki girişimleri neticesinde ,yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik  gerçek ve tüzel kişi sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirtilen sürenin sonu 30.09.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili 07.09.2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar eki ektedir.

Bilgilerinize sunarız.