Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi ( TİBOS ) - Demo Excel Listesi

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 6 Şubat 2019 Çarşamba

Sayın Üyemiz,


Ticaret Borsalarını tek bir sistem altında toplayarak, ülke genelinde, uygulamada birliği ve kayıt dışı ile mücadeleyi hedefleyen Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS) Şubat Ayı içinde borsamız tarafından da hizmete sokulacaktır.

Türkiye’de bulunan 113 Ticaret Borsası tarafından kullanılacak olan Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi  (TİBOS) nin devreye girmesi ile beraber müstahsil tescil işlemlerinde teminatsız veya peşin vergi olmadan, satış tescil işlemlerinde ise stok olmadan tescil işlemleri yapılamayacaktır.  Ayrıca sistem; Vergi Dairesi (GIB), ÇKS kayıt sistemi, Çaykur, Türkvet, Mernıs, Mersis/ Esbis, SGK, Lisanslı Depolar, EBYS ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlar ile entegre bir şekilde çalışılacaktır.

Hizmete girecek sistem ile birlikte;

- Müstahsil makbuzu veya faturanın kesildiği tarihten itibaren bir ay (30 gün) içinde excel marifetiyle; müstahsil makbuzu dökümü yapılmış listelerin veya kesilmiş faturaların borsamıza ibraz edilmesi zorunludur. Bu süreye uyulmaması durumunda sistem, tescil ücretine otomatik olarak % 50 misil zammı uygulayacak ayrıca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirecektir.

- Programa, sistem sağlayıcı tarafından formülleri tanımlanmış bir excel formatı yüklenmiş olup; Müstahsil veya çoklu fatura girişlerinde üyelerimiz-muhasebecileri girişlerini ve çıkışlarını bu excel formatında hazırlayıp flash bellekle borsamıza getirecekler, bu girişler sisteme yüklenecek ve beyanname bu şekilde hazırlanacaktır. Sisteme yüklü üyelerimiz veya muhasebecileri tarafından doldurulacak olan excel tablosunun demo versiyonu borsamız web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır. Sonraki süreçte, sistem sağlayıcı tarafından son şekli verilmiş uygulamaya mükellefler tarafından da internet üzerinden giriş yapılabilecek ve excel listeleri buradan doldurabilecektir. Sistemin altyapı çalışmaları sürdürülmektedir.

Borsamız tarafından üyelerimiz ve muhasebecileri yukarıda açıklanan konular ile ilgili olarak telefon marifetiyle tek tek aranarak, her hangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla, bilgilendirilmişlerdir.

Sayın Üyemiz,

Konu hakkındaki hassasiyet ve destekleriniz için şimdiden şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla.

Samsun Ticaret Borsası

 

 

 

Not: Detaylı Bilgi ve sorularınız için Şengül YILMAZ – Genel Sekreter Yardımcısı