Ahmet TAKIŞ (Takış Gıda San. Tic. Ltd. Şti.)

ANA SAYFA | MEDYA | Başarı Hikayeleri | 2 Eylül 2016 Cuma

60 yaşına geldim ama ilk günkü gibi heyecanım devam ediyor. Zorluklardan yılmadım, yorulmadım. Sanayicilik ve ticaret benim kanımda var. Hayatım çalışmakla geçti ve hala çalışmaya devam ediyorum. Sağlıklı olduğum sürece de çalışmaya ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğim.

Ahmet TAKIŞ (Takış Gıda San. Tic. Ltd. Şti.)Başarı hikayemizin kahramanı sektörünün lider markalarından olan Takışoğlu Süt Ürünleri markasının kurucusu, Meclis Başkanımız ve TOBB Genel Kurul Delegemiz Ah-met Takış. Aslen Rize doğumlu olan Ahmet Takış, 12 yaşında hem okul masrafını çıkartmak hem de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla pazarlarda peynir, zeytin satmaya başlamış. Bu yaşlarda tek başına, pazar arabalarına binip Of, Sürmene, Çayeli gibi ilçelerin pazarlarında tezgâh açıp; peynir, zeytin satan Ahmet Takış, 1976 yılında Rize Eği-tim Enstitüsü’nü bitirmiş. Bir yıl Samsun'un Eynel Köyü'nde öğretmenlik yaptıktan sonra, İstanbul’da yedek subay olarak askerliğini tamamlamış.

Ticaret yapma isteği ağır basan Takış Samsun’a gelerek, Buğday Pazarı’nda 40 metrekarelik bir dükkânda ticarete adım atmış.

Bu dükkân, aynı zamanda “Takışoğlu” markasının temelleri-nin de atıldığı yer olmuş. “Doğruluk ve müşteri memnuniyetinden asla vazgeçmedim ve bu ilkelerimden ömrüm boyunca taviz vermedim. Çok zorluklar çektim ama asla yılmadım, yorulmadım. Hayatım çalış-makla geçti ve hala çalışıyorum. Bundan da asla gocunmuyorum. Bu benim hayat tarzım. 60 yaşına geldim ve ilk günkü gibi aynı heye-canla hala çalışıyorum. Sanayicilik ve ticaret benim kanımda var. Her zaman yeni bir şeyler yapmanın peşindeyim. Elimden geldiğince de yapmaya gayret gösteriyorum.Allah bana sağlık verdiği sürece de çalışmaya ve yeni yatırımlar yap-maya devam edece-ğim” diyor.

Başarılı bir işadamı olduğu kadar Borsamızın da Ahmet Babası Ah-met Takış Takışoğlu Süt Ürünleri’nin bugün Samsun, Kastamonu ve Manisa’da bulunan fabrikaların-da günde 250 ton sütün işlendiğini belirtiyor. “Kastamonu’da 1986 yılında kurulan ilk tesis de beyaz peynir üretimine başlanıyor ve muhtelif ambalajlarda kaşar peyniri üretilerek ürün yelpazesi genişletiliyor ve, markalaşmaya gidiliyor. 

1999 yılında Çarşamba ilçesinde kuru-lulan ikinci fabrikayla, beyaz peynir ve kaşar peynirinden sonra kaybolmaya yüz tutmuş yöresel kolot peyniri, dil peyniri, çeçil peyniri, telli peynir, lor peyniri, ayran ve yoğurt üretimine ge-çiliyor. 2004 yılında ise Manisa Kula’da üçüncü fabrika açılarak sektörün ihtiyaç duyduğu dilimli kaşar peyniri üretimine geçiliyor Takışoğlu markası bu-gün geniş tesisleri, zengin ürün çeşidi ve üretim kapasitesi ile kaşar peyniri imalatında ülkemizin önde gelen firma-ları arasına giriyor.

Ahmet Takış “Kuruluşumuzdan günümüze, makine parkuru sürekli olarak geliştirilen firmamız, imalat faaliyetlerinin hiçbir aşamasın-da teknolojiden taviz verme-miştir. Bu nedenle teknolojiye yapılan yatırımlarımızın bütçe-sel payı, her geçen gün artmaktadır” diyor. 

Ahmet Başkan, yatırım halkasının son halkası olarak Samsun Gıda OSB’de yeni faaliyete aldığı büyük ve entegre tesisten ise gururla bahsedi-yor. 12 milyon TL’lik bir yatırımla kurduğu yeni tesisten bahsederken adeta gözlerinin içi gülen Ahmet Takış, “Bu tesis, günlük yaklaşık olarak 350 ton süt işleme kapasitesi-ne sahip olup, bu yönüyle sektörün en büyük ve en mo-dern tesisidir. İş akışı mükemmel derecede olan tesisimiz-de, süt alımından, ürün sevki-yatına kadar el değmeden üretim yapılıyor. Son teknolo-jiyle donanımlı tesisimiz, kurduğumuz sistem sayesinde kendi kendini temiz-leyip hijyenini sağlayabiliyor. 7 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin 774 metrekare alana kurduğu-muz tesis, Türkiye’de örnek işletmele-rin başında geliyor. Bu yeni yatırımımız ayrıca, hem bölge ekonomisine kü-çümsenmeyecek katkı sağlayacağı gibi hem de sütün daha etkin işlenmesi ve kaliteli bir şekilde tüketiciye ulaşmasını  kolaylaştıracak. Tesisimiz sayesinde ayrıca, süt üretiminin önceki yıllara göre iki kat artacağına inanıyorum” diyor.