KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
21 Mart 2016 Pazartesi
Kaynak; KOSGEB
Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Jean Monnet Burs Programı 2016-2017 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!
09 Şubat 2016 Salı
Kaynak; Jean Monnet Burs Programı
Jean Monnet Burs Programının 2016-2017 akademik yılına ilişkin başvurular 4 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır. Başvurular 4 Nisan 2016 tarihinde sona erecektir. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
IPARD II 1. Başvuru Çağrı İlanı
18 Aralık 2015 Cuma
Kaynak; TKDK
Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18.12.2015 Tarihinde IPARD II 1.Başvuru Çağrı İlanına Çıkmış Bulunmaktadır
TKDKKırsal Kalkınma ( IPARD ) Programı On Beşinci Başvuru İlanı
09 Ekim 2015 Cuma
Kaynak; TKDK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 8.10.2015 tarihinde On Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
Kırsal Kalkınma ( IPARD) Programı 14. Teklif Çağrısı
20 Nisan 2015 Pazartesi
Kaynak; TKDK
TKDK tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak olan projelere ilişkin olarak on dördüncü teklif çağrısına çıkılmış bulunmaktadır. Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK il Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00’dür.
Ab ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - Iv Çevre, Enerji ve Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı
25 Şubat 2015 Çarşamba
Kaynak; Sivil Toplum Diyalogu | Avrupa Birliği Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu hibe programları aracılığı ile Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı ile belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağlayacak olan hibe projeleri aracılığıyla, Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
KOSGEB, Markalaşma ve Kurumsallaşma Yolunda Kobi'leri Destekliyor.
24 Şubat 2015 Salı
Kaynak; KOSGEB
KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 100 Milyon TL’lik bütçe ile “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konu başlıklarında projeleri desteklenecektir. Son başvuru tarihi 20 Mart 2015’tir.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yürütülen Sanayi Tezleri Programı ( San-Tez ) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Yayınlanmıştır!
10 Şubat 2015 Salı
Kaynak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
2015 yılı San-Tez Programı başvuruları 02 Şubat 2015 tarihinden itibaren başlayacaktır. Başvurular yıl içerisinde sürekli olarak alınacak olup, proje yürütücüsü akademisyen tarafından on-line olarak Ar-Ge web portalı (biltek.sanayi.gov.tr) adresi üzerinden yapılacaktır.
Hayvancılık Yatırımları Hibe Desteği
30 Ocak 2015 Cuma
Kaynak; T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği sağlanacaktır.Başvuru yapanlar arasında uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için yüzde %50,damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise yüzde 80 hibe desteği verilecektir. Hibe desteği 2014-2018 yılları arasında uygulanacaktır.
Kırsal Kalkınma ( Ipard ) Programı 13. Başvuru Çağrı İlanı Yapıldı.
11 Kasım 2014 Salı
Kaynak; TKDK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 10 KASIM 2014tarihinde On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
 1   2   3