Yatırım Teşvik İlan

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 27 Mart 2017 Pazartesi

Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğünün 07/03/2017 tarih ve 81249893-310.40.01-47-25-3005 sayılı yazısı

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre ilgili metindeki yazıda Hazine adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edileleceği belirtilmiştir.