Yatırım Teşvik İlan

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 16 Kasım 2016 Çarşamba

02.11.2016 Tarih ve 81249893-310.40.01-13808 Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğünün yazısı

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre, yazı ekinde ilan metninde yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.