Borçları Yapılandırma İmkanı Gelmiştir.

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 29 Ağustos 2016 Pazartesi

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanun” gereği gecikmiş aidat borcu bulunan üyelerimize, 31 Ekim 2016 tarihine kadar Borsamıza bir dilekçe ile başvurmaları halinde borçlarını yapılandırma imkanı gelmiştir.

Anılan Kanunun 11. Maddesinin 5. Fıkrası gereği düzenleme, 30.06.2016 tarihinden önceki alacaklar için yapıldığından 2016 yılı aidatlarının 2. Taksitleri madde kapsamı dışındadır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarını tamamen veya kısmen ödemiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir.

Üyelerimizin ilgili maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yaralanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar Borsamıza bir dilekçe ile başvurmaları şarttır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru üzerine aidat borç asılları azami altı taksite kadar bölünebilecektir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 30.11.2016 olup, kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecek ve bu alacaklara uygulanan gecikme zammı silinecektir. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek suretiyle ilk taksit ödeme süresi (30 Kasım 2016) sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden yararlanabilir.

Borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacaktır.

Üyelerimize Önemle Duyurulur.