Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 16 Nisan 2015 Perşembe

Sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılması, üretici/üretici örgütü ve alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi, üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanması, arz talep dengesinin oluşturulması ve çiğ süt üretiminde izlenebilirliğin sağlanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanan yönetmelik 16 Nisan 2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.