Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ( 2014-2020 )

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 23 Şubat 2015 Pazartesi

Yüksek Planlama Kurulunun; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 11/4/2014 tarihli ve 29803 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 14/10/2014 tarihli ve 5250 sayılı yazıları dikkate alınarak;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığının teknik desteğinde, ilgili diğer kurum ve kuruluşların işbirliğinde katılımcılık temelinde hazırlanan ekli “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)”nin kabulüne,ilişkin kararı 21 Şubat 2015 tarih ve 29274 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır.