Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Konuldu

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 02 Şubat 2015 Pazartesi

2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255

Karar Sayısı : 2014/7074Ekli “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe
konulması;10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.