İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 18 Aralık 2014 Perşembe

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “8 inci ve 30 uncu” ibaresi “8 inci, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci” olarak değiştirilmiştir.