6552 Sayılı Kanunun 79. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( Araç Muayenelerine Dair ) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 08 Aralık 2014 Pazartesi

05.12.2014 tarih ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile; 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle getirilen düzenlemelerden yararlanmasına yönelik süre 30/06/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.